ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

LUXORIA is een groothandel in kristal, kristalglas en glaskunst.

Bestelling is alleen mogelijk voor branche-gerelateerde bedrijven en winkels met een KvK nummer.
Bestellen kan telefonisch en per mail of door middel van een inlogcode op www.luxoria.nl
Het minimum bedrag van de eerste order is € 400 ,-
Het franco-orderbedrag is voor Nederland € 350,- en voor overige Europese landen € 600,- .

Alle bedragen op de site zijn inkoopprijzen, exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
In principe zijn alle op de site vermelde producten op voorraad, tenzij anders aangegeven.
De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering en kan nimmer worden beschouwd als fatale termijn.
Het aantal op voorraad aanwezige producten is, gezien de exclusiviteit van de producten, redelijk beperkt.
De glaskunst-voorwerpen zijn uniek en maar één per sort aanwezig.
Over grotere bestellingen van soortgelijke artikelen of andere unieke ontwerpen, graag contact per mail of telefoon met ons opnemen.

Bij de eerste levering vindt facturering vooraf plaats en betaling dient voor de leveringsdatum per bank plaats te vinden of contant op de dag van levering.
De geleverde goederen blijven in eigendom van LUXORIA totdat de factuur betaald is.
Let op: omdat de instelling van uw computer afwijkend kan zijn, kunnen kleuren anders overkomen dan in werkelijkheid.

Klachten
Klachten betreffende de geleverde zaken moeten schriftelijk door koper bij verkoper worden ingediend, en wel uiterlijk 8 dagen na aflevering of - bij verborgen gebreken - binnen 8 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. De klacht dient een gemotiveerde omschrijving van het gebrek te bevatten en verkoper dient op eerste verzoek in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Klachten kunnen nimmer geldend worden gemaakt één jaar na levering.
Klachten kunnen slecht geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich nog bevinden in het bezit van koper en wel in de staat waarin zij zijn geleverd.
Geringe, in de handel toelaatbare geachte of technische niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleur, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen klacht-grond opleveren. Garanties omtrent kleurechtheid, waterdichtheid, wasechtheid en andere technische hoedanigheden van de zaken zijn slechts van kracht voor zover deze door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn toegezegd.
Indien koper tijdig een klacht heeft gemeld bij verkoper en deze de klacht heeft erkend, dan wordt verkoper verplicht gehouden tot aflevering van het ontbrekende, vervanging of herstel van de geleverde zaak of teruggave van een evenredig deel van de koopprijs. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht van koper niet opgeschort, tenzij verkoper met een dergelijke opschorting uitdrukkelijk schriftelijk instemt. Retourzendingen geschieden voor rekening en op risico van koper.

Persoonlijke gegevens
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor LUXORIA en zullen niet verstrekt worden aan derden.
Hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en deze beveiligen vindt u in de Privacy Verklaring van LUXORIA elders op deze site.

LUXORIA behoudt het recht om de algemene voorwaarden en de inhoud van de website tussentijds te wijzigen.

Kopieëren
Niets op deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden zonder toestemming van LUXORIA.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2024 LUXORIA | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel